Учебники Онлайн

Украинское народоведение

Это второе, обновленное и дополненное издание книги известного этнолога, кандидата философских наук. Галины. Лозко"Украинское народоведение", впервые увидела свет в 1995 г и стала популярной среди учителя ей, учеников и студентов Украини.

Автор не только значительно расширила круг. Ленинских проблем, но и дополнила книгу новыми фактическими данными (в частности разделы о происхождении украинского народа, мифологию, пантеон славянских. Богов государственную символику, добавлено сведения о целебных растениях и священных животных и т.п.). Воспроизведено давний календарь наших. Предков"Круг. Сварога", сделано подробный анализ. Велесовой. Книги, которая сейчас вивчаеть ся в курсе школьной программы по литературе. Издание дополнено иллюстративным материалом, а также большим списком научных исел.

Книга будет интересна для всех, кто любит и уважает родной прошлое и заботится о будущем сохранения нашего этноса

СОДЕРЖАНИЕ

    ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНЦІВ 1. ЕТНОГЕНЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ТРИПІЛЬСЬКА ДОБА АРІЙСЬКА ДОБА КІММЕРІЙСЬКО-СКІФО-САРМАТСЬКА ДОБА СЛОВ'ЯНСЬКА ДОБА 2. АНТРОПОЛОГІЧНІ ТИПИ УКРАЇЦІВ РОЛЬ АНТРОПОЛОГІЇ В ДОСЛІДЖЕННІ ЕТНОГЕНЕЗУ СУЧАСНІ АНТРОПОЛОГІЧНІ ТИПИ УКРАЇНЦІВ 3. ЕТНІЧНІТА ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЕТНОНІМІКИ ПЕЛАЗГИ КІММЕРІЙЦІ СКІФИ САРМАТИ СЛОВ'ЯНСЬКІ ПЛЕМЕНА РУСЬ УКРАЇНА НАЗВИ РІЧОК 4. ГЕНЕЗА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ ЗАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ПИСЕМНОСТІ УКРАЇНСЬКА МОВА В КИЇВСЬКІЙ РУСІ ПЕРШІ УКРАЇНСЬКІ СЛОВНИКИ УКРАЇНСЬКА МОВА ХІІ—XVI ст. УКРАЇНСЬКА МОВА XVII—XVIII ст. ТА ПРАВОПИСНІ ШУКАННЯ XIX СТ. УКРАЇНСЬКА МОВА ПІД МОСКОВСЬКИМ ЯРМОМ ПОРІВНЯННЯ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ ПОНЯТТЯ "РІДНА МОВА" 5. НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР УКРАЇНЦІВ ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ТА МЕНТАЛЬНОСТІ ЕТНІЧНІ СКЛАДНИКИ УКРАЇНСЬКОГО ХАРАКТЕРУ СОЦІОПСИХІЧНІ РИСИ УКРАЇНСЬКОГО ХАРАКТЕРУ МОВА І НАЦІОНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ "ХВОРОБИ" НАЦІОНАЛЬНОЇ ПСИХІКИ 6. ЕТНОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ ПОНЯТТЯ ПРО ЕТНОГРАФІЮ ТА ЕТНОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ПОЛІССЯ І ВОЛИНЬ КАРПАТИ І ПРИКАРПАТТЯ, ГАЛИЧИНА, БУКОВИНА, ПОКУТТЯ ПОДІЛЛЯ СЕРЕДНЯ НАДДНІПРЯНЩИНА СЛОБОЖАНЩИНА ПІВДЕНЬ, АБО СТЕП ДУХОВНА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ 1. ЕТНІЧНА РЕЛІГІЯ ТА МІФОЛОГІЯ УКРАЇНЦІВ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ РІДНІ УКРАЇНСЬКІ БОГИ Род і Рожаниці. Сварог. Перун. Світовид. Дажбог. Хорс. Стрибог. Велес (Волос). Мокоша. Дана. Ладина родина. Лада. Лель. Леля. Ладо (ДідЛадо). Купайло (Купала). Ярило. Троян (Триглав). Семиярило. Доля-Стріча. Коляда. Числобог. ПОНЯТТЯ ПРО ДУХОВНІ СИЛИ Домовик Лісовик. Водяник. Русалки. Чорт. Перелесник. Берегиня. 2. СВІТОГЛЯД УКРАЇНЦІВ (за Велесовою Книгою, фольклором та археологічними даними) КОРОТКА ІСТОРІЯ ЗНАХІДКИ ВЕЛЕСОВОЇ КНИГИ ВЧЕННЯ ПРО СОТВОРЕННЯ СВІТУ ЗНАННЯ ПРО РІД ЗНАННЯ ПРО ПРАВУ, ЯВУ І НАВУ ЗНАННЯ ПРО ТРИЄДНІСТЬ СВІТУ ЗНАННЯ ПРО СВЯЩЕННИЙ ГЕРОЇЗМ І ВІЧНИЙ ПОЛК ПЕРУНІВ ЗНАННЯ ПРО ЖЕРТОВНІСТЬ ЯК ОСНОВУ БУТТЯ ВЕЛЕС ЯК ПОКРОВИТЕЛЬ ВОЛХВІВСЬКИХ ЗНАНЬ ВЧЕННЯ ПРО РІДНУ ВІРУ У ВЕЛЕСОВІЙ КНИЗІ ЗАЛИШКИ ДАВНІХ ЗНАНЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ ТА АРХЕОЛОГІЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ МАГІЧНІСТЬ ПІСНІ ТА ОБРЯДУ . ПОНЯТТЯ ПРО КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІ ПІСНІ ПІСНІ РІЗДВЯНОГО ЦИКЛУ ВЕСНЯНКИ РУСАЛЬНІ ПІСНІ КУПАЛЬСЬКІ ПІСНІ ЖНИВАРСЬКІ ПІСНІ НАЦІОНАЛЬНА ЕМОЦІЙНО ОБРАЗНА СВІДОМІСТЬ 3. АСТРОНОМІЧНІ ЗНАННЯ ТА НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР ЛІТОЧИСЛЕННЯ ТИЖДЕНЬ — НАЙДАВНІША КАЛЕНДАРНА ОДИНИЦЯ МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР СОНЯЧНИЙ КАЛЕНДАР ЗОРЯНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРАУКРАЇНСЬКОГО КАЛЕНДАРЯ ЯЗИЧНИЦЬКА КОНЦЕПЦІЯ ЧАСУ 4. УКРАЇНСЬКА РЕЛІГІЙНА КУЛЬТУРА ВЕДІЙСЬКІ ВИТОКИ ДАВНЬОРУСЬКОЇ РЕЛІГІЇ ХРАМИ, СВЯЩЕННІ ГАЇ, ДАВНЬОРУСЬКА БОГОСЛУЖБА ЯЗИЧНИЦЬКА ДУХОВНА ВЕРСТВА ХРИСТИЯНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І СПРОБИ ДУХОВНОГО ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНСЬКЕ БІБЛІЄЗНАВСТВО ДВОВІР'Я ТА ПОВЕРНЕННЯ ДО ТРАДИЦІЙ 5. УКРАЇНСЬКІ СИМВОЛИ ТА СВЯЩЕНІ ЗНАКИ НАЙДАВНІШІ ЗНАКИ-СИМВОЛИ В УКРАЇНІ РОДОВІ ЗНАКИ ТА СИМВОЛИ, ЕМБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ КОЗАЦЬКІ ПРАПОРИ УКРАЇНСЬКІ ПРАПОРИ В XX ст. ПОХОДЖЕННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ БЛАКИТНО-ЖОВТИХ БАРВ ПОХОДЖЕННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ТРИЗУБА (ТРИДЕНТА) 6. НАРОДНА МУЗИЧНА КУЛЬТУРА МУЗИЧНА ЕТНОГРАФІЯ РОЗВИТОК НАРОДНОГО УКРАЇНСЬКОГО МЕЛОСУ КОБЗАРСЬКА ПІСНЯ НАРОДНІ МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ НАРОДНИЙ ТАНЕЦЬ ГОСПОДАРСТВО, ПОБУТ, РОДИНА 1.ПРОВІДНІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА ХЛІБОРОБСТВО: РІЛЬНИЦТВО, ГОРОДНИЦТВО, САДІВНИЦТВО ТВАРИННИЦТВО, МИСЛИВСТВО, БОРТНИЦТВО 2. АРХІТЕКТУРА, РЕМЕСЛА ТА НОАРОДНІ ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА ДОМАШНІ РЕМЕСЛА ТА ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ ВИДИ НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ ТА ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ 3. РОСЛИНИ І ТВАРИНИ В ПОБУТІ ТА ЗВИЧАЯХ УКРАЇНЦІВ ДЕРЕВО ЖИТТЯ ЯК СВЯЩЕННИЙ СИМВОЛ УКРАЇНЦІВ ДЕРЕВА І КУЩІ У СВІТОГЛЯДІ ТА ЗВИЧАЄВОСТІ УКРАЇНЦІВ КВІТИ І ТРАВИ ТВАРИНИ ТА ПТАХИ 4. СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ ТА РОДИННА ОБРЯДОВІСТЬ ШЛЮБ І СІМ'Я ВЕСІЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ РОДИЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ ПОХОРОННІ ТА ПОМИНАЛЬНІ ОБРЯДИ 5. ЕТНОПЕДАГОГІКА ТА ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР ЕТНОПЕДАГОГІКА — НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЕТНОПЕДАГОГІКИ ВИХОВНІ ІДЕАЛИ НОВОЇ ДОБИ СКЛАДНИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ 6. ЖИТЛО, ДОМАШНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПОБУТ УКРАЇНСЬКА ХАТА ТА ІНТЕР'ЄР ПОДВІР'Я ТА ГОСПОДАРСЬКИЙ РЕМАНЕНТ ЇЖА ТА ХАРЧУВАННЯ ОДЯГ ТКАЦТВО, ВИШИВКА ДОДАТОК. ПРИНЦИПИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЕТНІЧНОГО КАЛЕНДАРЯ СВЯТА КОПА СВАРОЖОГО НА 7512 ЛІТО ВІД ТРИПІЛЛЯ, 2004 НОВОГО ЛІТОЧИСЛЕННЯ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА